Archive for May, 2011

Технически паспорт на съществуващ строеж

  “СИНКО ИНЖЕНЕРИНГ”АД, като Консултант, с Лиценз №000082/25.06.2004г. от МРРБ изготвя Технически паспорти на съществуващи строежи. Обследването на строежите се извършва от лицата по чл. 176в, ал. 1 – 4 ЗУТ, а именно: Консултант, получил лиценз от министъра на регионалното развитие и благоустройството по реда на наредбата по чл. 166, ал. 2. Обследването започва с подписване на Договор за възлагане…Още по темата →