Archive for February, 2011

Строителен надзор и консултантски услуги на “СИНКО ИНЖЕНЕРИНГ”АД

Във връзка с упражняването на строителен надзор и консултантска дейност, в този материал ще запознаем всички бъдещи и настоящи клиенти на фирма “СИНКО ИНЖЕНЕРИНГ” АД  с нейната политика. Фирма “СИНКО ИНЖЕНЕРИНГ” АД,  обхваща дейностите по предоставяне на следните услугите: –  Консултантска дейност и упражняване на строителен надзор; –  Оценяване на съответствието на инвестиционни проекти;  –  Извършване на обследване за енергийна ефективност и сертифициране…Още по темата →

Строителен надзор и Разрешение за ползване на обект в гр. Перник

Строителен надзор и Разрешение за ползване на обект в гр. Перник

  “СИНКО ИНЖЕНЕРИНГ”АД като подизпълнител и “АГРОВОДИНВЕСТ”ЕАД, извършиха независим строителен надзор по всички части, координация на строителния процес, изготвяне на Технически паспорт, при извършване на строителство на  обект: „ИЗГРАЖДАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИЯ В КВ. “КАЛКАС” И КВ. “ВАСИЛ ЛЕВСКИ”, с Възложител Община Перник. Дейностите, които извърши Номинирания подизпълнител “СИНКО ИНЖЕНЕРИНГ”АД бяха: (1) Изпълняване функциите на координатор по безопасност и здраве; (2)…Още по темата →

Договор за строителен надзор – Община Лом

Договор за строителен надзор – Община Лом

На 28.01. 2011г. беше подписан Договор между “СИНКО ИНЖЕНЕРИНГ”АД и Община Лом  за Упражняване на строителен надзор и контрол на строително-ремонтни дейности по подобряване и модернизиране на образователната инфраструктура в гр. Лом в изпълнение на проект „Саниране и енергиен мениджмънт на ПГ „Найден Геров”, ЦДГ №7 „Калинка”, Детска ясла №1 и І-во ОУ „Никола Първанов”, гр. Лом”. “Този проект е…Още по темата →