Archive for January, 2011

Резултати от обществена поръчка за строителен надзор – Община Лом

На 20.12. 2010г. излезе Решението на Възложителя на основание чл.73, ал.3 от ЗОП за обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на строителен надзор и упражняване на контрол по изпълнение на СМР по проекти на Община Лом, финансирани по Оперативна програма Регионално развитие (ОПРР)” Обособена позиция 1: Упражняване на строителен надзор и контрол на строително-ремонтни дейности по изграждане…Още по темата →