Archive for December, 2010

Строителен надзор на строеж: “Реконструкция канализацията на гр. Перник”- кв. Калкас, кв. В. Левски

Строителен надзор на строеж: “Реконструкция канализацията на гр. Перник”- кв. Калкас, кв. В. Левски

  Фирмата за строителен надзор и консултантски услуги “СИНКО ИНЖЕНЕРИНГ”АД като подизпълнител и “АГРОВОДИНВЕСТ”ЕАД извършват строителния надзор, строеж: “Реконструкция канализацията на гр. Перник”- канализационна мрежа кв. Калкас, кв. В. Левски. Изграждане на гл. Колектор I. Строежа е финансиран от ОПОС. Дефакто в кв. Калкас и кв. Васил Левски  канализационна система липсва. Дълги години населението е изграждало временни тръбопроводи от бетонови…Още по темата →