Archive for November, 2010

Обществени поръчки – Воден цикъл Враца, Воден цикъл Габрово, депо Садината

В предишните публикации разгледахме някои детайли от обществените поръчки за изпълнение на консултантски услуги за строежи: – Депо Садината – Воден цикъл Габрово – Воден цикъл Враца     Много интересен е факта, че за разлика от “магистралите”  и избора на изпълнители, както за строителството, така и за супервизия, горните три сериозни обекта не са със същата публичност. Дори за…Още по темата →

Строителен надзор на спортна зала, район Кремиковци

Строителен надзор на спортна зала, район Кремиковци

  “СИНКО ИНЖЕНЕРИНГ”АД упражни Строителен надзор по време на строителство и изготвяне на Tехнически паспорт  на   Строеж:  Спортна зала, външни ВиК връзки и Ел. Захранване, Местонахождение:   УПИ „Училище”, кв.6, по плана на гр. София, район „Кремиковци”, кв. „Челопечене” Възложител:  СО, район „Кремиковци   Описание на изпълнения строеж :    Строежът е IV- та категория, съгласно чл. 8, ал.2 на  Наредба №…Още по темата →

Упражняване на строителен  надзор на Общински парк, гр. Драгоман

Упражняване на строителен надзор на Общински парк, гр. Драгоман

Още един обект, по който се извърши строителен надзор от фирма “СИНКО ИНЖЕНЕРИНГ”АД беше по  Договор за извършване на консултантска услуга за упражняване на строителен надзор, Инвеститорски контрол и функции на „Координатор по безопасност и здраве” за обект: Реконструкция и модернизация на Общински парк, гр Драгоман, в кв.30, УПИ II – „ЗА ПАРК” по плана на гр. Драгоман. Състоянието на…Още по темата →