Archive for October, 2010

Начини на определяне на минималните изисквания (документи за подбор) на обществени поръчки – част втора

Сега паралелно ще разгледам следващите две процедури за обществени поръчки и да отгатна основанията за техните различия в изискванията към участниците. 1. Строителен мениджъмнт и строителен надзор на договори за строителство по ФИДИК – интегриран проект за Воден Цикъл на гр. Враца –         прогнозна стойност 5, 9млн.лв. –         прогнозна продължителност 60 месеца   2. Технически контрол при проектирането и строителен…Още по темата →