Archive for August, 2009

ЛИЦЕНЗ

ЛИЦЕНЗ НА ФИРМА “СИНКО ИНЖЕНЕРИНГ”АД ИЗДАДЕН ОТ МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО ЗА ИЗВЪРШВАНЕ ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ И /ИЛИ УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР  ЗА ИЗВЪРШВАНЕ ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ И /ИЛИ УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР      

ПРEПОРЪКИ

ПРЕПОРЪКИ на “СИНКО ИНЖЕНЕРИНГ”АД      

ТЕХНИЧЕСКО ОБОРУДВАНЕ

ОПИСАНИЕ НА ТEХНИЧЕСКОТО ОБОРУДВАНЕ  И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВО ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКА „СИНКО-ИНЖЕНЕРИНГ” АД притежава: –         офис с 6 работни помещения; всички помещения са оборудвани с компютри, свързани в мрежа; –         24 часова интернет връзка – e-mail: sinkoeng@abv.bg –         стационарни телефони, мобилни телефони; факс; –         фирмата разполага с технически секретар и отдел счетоводство; –         дружеството притежава съвременни измервателни…Още по темата →

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ

1. Фирма : „СИНКО-ИНЖЕНЕРИНГ” АД 2.Юридически статут: Акционерно дружество 3. Лице за контакти:  инж. Стефан Попов – Изпълнителен Директор, 4. Седалище на фирмата: адрес: гр. София , район Сердика, кв. Банишора, ул. „Струга” № 20 тел./факс: (02) 831 04 01; мобилни: 0889 514 168; 0888 227 760 e-mail: sinkoeng@abv.bg