Договор между „СИНКО ИНЖЕНЕРИНГ“ АД и община Козлодуй

 

На 09.11.2012 г. между „СИНКО ИНЖЕНЕРИНГ“ АД, като под изпълнител и община Козлодуй се сключи Договор за: „Оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор на обект: „Проектиране и изграждане на главни и второстепенни канализационни колектори, строително-монтажни работи по реконструкция на водопроводна мрежа в гр. Козлодуй, обл. Враца” и на обект: „Строително-монтажни работи по доизграждане на ГПСОВ в гр. Козлодуй, обл. Враца”

 

С осъществяването на проектните дейности над 13 000 постоянни жители на града ще бъдат осигурени с канализационна и водопроводна мрежа. „Надявам се с успешната реализация на този проект да придадем един по-европейски  вид на нашия град. Ще бъдат изградени над 10 км. канализационна мрежа и над 9 км. водопроводна мрежа със съпътстващите ги съоръжения и сградни отклонения. Това звучи малко, но това е предмет на един тежък бъдещ труд” отбеляза кмета на Козлодуй. В допълнение на това, той благодари на екипа, работил по проекта и изрази надежда, че всички от административната, местната и централната власт ще работят в една посока.

В проекта е предвидено и изграждането на пречиствателна станция, която ще реши проблема със заустването на отпадни води директно в река Дунав.

„Стратегически погледнато, тази инвестиция ще осигури на града базисната и основополагаща инфраструктура в областта на околната среда за години напред – отбеляза министър Караджова пред гостите и жителите на града. Това е инвестиция с безспорен екологичен ефект, защото освен че ще реши проблема със заустването на отпадъчни води в река Дунав, ще допринесе и за чистотата в района”. Министърът добави, че това е проект и със значим социален ефект, защото тази инфраструктура би била непосилна за изпълнение само от таксите за водоснабдяване. Не на последно място тя подчерта важността на инвестицията от гледна точка на бизнес средата. „Там, където няма такава изградена инфраструктура бизнесът ще бъде по-резервиран към инвестирането в района”.

Проектът на община Козлодуй е част от Дунавската стратегия. В момента още три града по река Дунав /Никопол, Тутракан и Силистра/ изпълняват проекти във ВиК сектора финансирани от Оперативна програма “Околна среда 2007-2013 г.” на обща стойност 145 млн. лв., виж повече на страницата на МОСВ.