• Проектиране

  Проектиране

  Фирма "СИНКО ИНЖЕНЕРИНГ"АД извършва проектиране и изграждане на дървени къщи и беседки

 • СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР

  СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР

  Фирма "СИНКО ИНЖЕНЕРИНГ"АД извършва строителен надзор съгласно ЗУТ и актовете по прилагането му

 • РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ

  РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ

  Фирма "СИНКО ИНЖЕНЕРИНГ"АД предлага всякакъв вид ремонтни дейности интериорни и екстериорни

 • ИНТЕРИОРЕН ДИЗАЙН

  ИНТЕРИОРЕН ДИЗАЙН

  Фирма "СИНКО ИНЖЕНЕРИНГ"АД предлага интериорен дизайн на апартаменти, къщи, офиси, хотели и други

 • Заглавие – 5
 • ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

  ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

Европейски програми, възможност за преодоляване на кризата
“Реконструкция на уличната мрежа в село Сърница, община Минерални Бани”

“Реконструкция на уличната мрежа в село Сърница, община Минерални Бани”

ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ НА АРХЕОЛОГИЧЕСКИ МУЗЕЙ /БУЮК ДЖАМИЯ/, гр.София

ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ НА АРХЕОЛОГИЧЕСКИ МУЗЕЙ /БУЮК ДЖАМИЯ/, гр.София

Строителен надзор в гр. Враца – Проект “Изграждане на обществена зелена площ”

Строителен надзор в гр. Враца – Проект “Изграждане на обществена зелена площ”

Интериорен дизайн на вила, изпълнен от Нели Гашарова – художник и дизайнер

Интериорен дизайн на вила, изпълнен от Нели Гашарова – художник и дизайнер

Синко Инженеринг АД подписа нов договор за строителен надзор с Община Враца

Синко Инженеринг АД подписа нов договор за строителен надзор с Община Враца

Още един договор по закона за обществени поръчки, с който се гордеем

Още един договор по закона за обществени поръчки, с който се гордеем

Консултански услуги “Депо за твърди битови отпадъци” Община Враца и Община Мездра

Консултански услуги “Депо за твърди битови отпадъци” Община Враца и Община Мездра

Договор за строителен надзор между “СИНКО ИНЖЕНЕРИНГ”АД и община Левски

Договор за строителен надзор между “СИНКО ИНЖЕНЕРИНГ”АД и община Левски

Контрол на строителството на сградата на Европейската комисия в гр.София

Контрол на строителството на сградата на Европейската комисия в гр.София

Строителен надзор и координиране на строеж: “Католическа катедрала”

Строителен надзор и координиране на строеж: “Католическа катедрала”

Консултантски услуги и строителен надзор в селище от затворен тип

Консултантски услуги и строителен надзор в селище от затворен тип

Упражняване на строителен надзор на Общински парк, гр. Драгоман

Упражняване на строителен надзор на Общински парк, гр. Драгоман

Строителен надзор на спортна зала, гр. София, район Кремиковци

Строителен надзор на спортна зала, гр. София, район Кремиковци

Строителен надзор “Реконструкция канализацията на гр. Перник”

Строителен надзор “Реконструкция канализацията на гр. Перник”

„Саниране и енергиен мениджмънт на детски градини и училища

„Саниране и енергиен мениджмънт на детски градини и училища

Изграждане на канализация в кв. “Калкас” и кв. “Васил Левски”, гр. Перник

Изграждане на канализация в кв. “Калкас” и кв. “Васил Левски”, гр. Перник

Договор за строителен надзор ,,Реконструкция на градски стадион „Христо Ботев”

Договор за строителен надзор ,,Реконструкция на градски стадион „Христо Ботев”

„ЗА“ И „ПРОТИВ“ САНИРАНЕТО НА СГРАДИ В РЕЖИМ НА ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ С ПУБЛИЧНИ СРЕДСТВА ИЛИ МОЖЕ ЛИ ДА СЕ СРАВНЯВА С УВЕЛИЧАВАНЕТО НА ПЕНСИИТЕ!?

Здравейте, след близо половингодишна полемика относно целесъобразността и ефективността на „Националната програма за Енергийна ефективност“, като хора, които сме...

„СИНКО-ИНЖЕНЕРИНГ“ АД въведе обновената система за управление на качеството (СУК) ISO 9001:2015.

Качеството е основен фактор в работата на „СИНКО-ИНЖЕНЕРИНГ“ АД. То предопределя реализирането на фирмените услуги с необходимите характеристики, без...

Промени в ЗУТ свързани с изготвяне на Технически паспорти

Във последните дни на 2015 година беше променен Закона за устройство на територията, като съществен част от промените са...